مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» مجلات معتبر را از جعلی بشناسيم!!

مجلات معتبر را از جعلی بشناسيم!!
دانشجويان و اساتيد براي دريافت امتياز مقاله يا تقويت رزومه علمي خود نياز به چاپ مقاله در مجلات داخلي يا خارجي دارند.براي اين کار ، دانشجو يا اساتيد بايستي از اعتبار مجله مطمئن باشند تا مقاله خود را در جاي معتبري به چاپ برسانند.چاپ مقاله در مجلات بين المللي مراحل مختلفي دارد و اولين مرحله انتخاب مجله معتبر و مناسب با موضوع مقاله مي باشد.


نشريات از لحاظ اعتبار به سه دسته تقسيم ميگردند:

 1.مجلات معتبر و مورد تاييد وزارت علوم

 2.مجلات نامعتبر

 3.مجلات جعلي


منظور از شاخص‌ يا شناس? جعلي يا نامعتبر چيست؟

شاخص‌هاي جعلي مانندImpact Factor جعلي با هدف اعتباربخشي به مجلات نامعتبر (مجلات چپاولگر يا Predatory Journal) بوسيله برخي اشخاص يا شرکت ها ايجاد مي شود. برخي شاخص‌هاي جعلي عبارت‌اند از: • Index copernicus
 • Institue for Science Information (ISI)
 • International Scientific Institue (ISI)
 • International Scientific Indexing (ISI)
 • General Impact Factor (General IF)
 • Universal Impact Factor (Universal IF)
 • Global Impact Factor (Global IF)


مجلات جعلي (Fake Journal): 1.  ISSN اين مجلات را در پايگاه هاي ISI,ISC,SCOPUS , PUBMED سرچ نماييد.

   2.سايت اين مجلات را سرچ نماييد و ببينيد به کدام پايگاه ها لينک مي شوند.

   3.از لحاظ حوز? موضوعي مقالاتي که به ظاهر در اين نوع مجلات چاپ شده اند را بررسي نماييد. معمولا اين نوع مجلات يک حوزه مشخصي ندارند و در هر موضوعي مي توان در اين سايت مقاله پيدا کرد.


مجلات چپاولگر (Predatory Journal): • بررسي هزينه چاپ مقاله در مدت کوتاه
 • بررسي بازه زماني داوري و انتشار
 • تعداد مقالات چاپ شده در هر شماره
 • بررسي نحوه درج وابستگي سازماني و نشاني ويراستاران
 • ورود به سايت مجله و مشاهد? شاخص يا شناس? جعلي


براي بررسي اعتبار مجلات بايستي به آخرين ليست هايي که ازسوي نهاد هاي زير صادر مي گردد مراجعه نماييم:


 


 1. مرکز برنامه ريزي و سياستگذاري پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات فناوري(https://rppc.msrt.ir/fa)
 2. دفتر گسترش توليد علم دانشگاه آزاد اسلامي (http://rvp.iau.ir/sp/) 
 3. مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پژشکي (http://blacklist.research.ac.ir/) 

  


دانشگاه آزاد اسلامي معمولا هر ماه يا هر دو ماه يک بار ليست جديدي صادر مي نمايد اما وزارت علوم و بهداشت معمولا هر سال يک بار ليست مجلات معتبر و نامعتبر خود را اعلام مي 

کند.

آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده